ข่าวย้อนหลัง >>
 
 
 
ภาพกิจกรรม
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
good hits
Websites Statistics Tool
        เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๘ พล.ท.พลภัทร  วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ยศ.ทบ.       ไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ศาสนสถานกลางกองทัพบก
         เมื่อ ๙ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท.พลภัทร  วรรณพักตร์ จก.ยศ.ทบ.เยี่ยมผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมในพรรษาของ ทบ. ณ ศูนย์พัฒนาจิตใจกำลังพลกองทัพบก วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี กำลังพลของ ทบ.และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการ  ๓๒๐ คน
         เมื่อ ๖ ต.ค.๕๘ พล.ท.พลภัทร  วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง (ชั้นนายพัน)       รุ่นที่ ๘ โดยมี พ.อ.สมพงษ์  ถิ่นทวี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ศาสนสถานกลางกองทัพบก
ประชาสัมพันธ์
กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารบก   41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   tell: 02 241 4068-9 ต่อ 89141  e-mail :  vichakan2553@gmail.com
      ยศ.ทบ. (โดย กอศจ.ยศ.ทบ.) มีแผนเปิดการศึกษาหลักสูตรการศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ ๖๐  ใน ๒๗ ม.ค. - ๒๖ ก.พ.๕๙ สำหรับนายสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ส่วนกลาง ๑๕ นาย ส่วนภูมิภาค ๑๕ นาย (สามารถนำความรู้ไปสอบเลื่อนฐานะได้) สนใจติดต่อที่ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๔๑ หรือ อีเมล์ vichakan2553@gmail.com
      ยศ.ทบ. (โดย กอศจ.ยศ.ทบ.) มีแผนเปิดการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๑๑ ใน ๑๔ - ๑๘ มี.ค.๕๙ สำหรับนายทหารประทวนส่วนภูมิภาค ๕๐ นาย สนใจติดต่อที่ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๔๑ หรือ อีเมล์ vichakan2553@gmail.com
      กองทัพบก (โดย ยศ.ทบ.) ได้กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๕ กิจกรรม คือ
๑.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓ รุ่น
    ๑.๑ รุ่นที่ ๖๑ ใน ๙ - ๑๕ พ.ค.๕๙
    ๑.๒ รุ่นที่ ๖๒ ใน ๖ - ๑๒ มิ.ย.๕๙
    ๑.๓ รุ่นที่ ๖๓ ใน ๑๑ - ๑๗ ก.ค.๕๙
๒.โครงการปฏิบัติธรรมในพรรษาของ ทบ. ณ วัดพัมพวัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓ รุ่น
    ๒.๑ รุ่นที่ ๗๘ ใน ๒๕ - ๓๑ ก.ค.๕๙
    ๒.๒ รุ่นที่ ๗๙ ใน ๑๒ - ๑๘ ก.ย.๕๙
    ๒.๓ รุ่นที่ ๘๐ ใน ๓ - ๙ ต.ค.๕๙  
๓.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดตาลเอน    
    อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ใน ๑๔ - ๒๒ ธ.ค.๕๘
๔.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ใน ๑๕ - ๒๓ ส.ค.๕๙
๕.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดตาลเอน
    อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ใน ๑๓ - ๒๑ ต.ค.๕๙
ติดต่อสอบถาม ๘๙๑๔๓ แฟกซ์ ๐-๒๒๔๑-๔๗๒๔, มือถือ ๐๘-๕๑๔๗-๓๑๕๘ Facebook : แผนกอบรมกองอนุศาสนาจารย์   กรมยุทธศึกษาทหารบก (โปรดแจ้งรายชื่อล่วงหน้าก่อนวันปฏิบัติธรรม ๑๕ วัน)
      กองทัพบก (โดย ยศ.ทบ.) ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ
๑.โครงการอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
    เขตคลองสาน กทม. จำนวน ๘๙ รูป ใน ๒๗ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค.๕๘
๒.โครงการอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
    เขตคลองสาน กทม. จำนวน ๘๕ รูป ใน ๓๐ ก.ค. - ๑๑ ส.ค.๕๙
ติดต่อสอบถาม ๘๙๑๔๒ แฟกซ์ ๐-๒๒๔๑-๔๗๒๔, มือถือ ๐๘-๙๗๑๕-๒๗๐๒ (โปรดแจ้งรายชื่อล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน)