ข่าวย้อนหลัง >>
 
 
 
ภาพกิจกรรม
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
good hits
Websites Statistics Tool
        เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๘ พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ    พระบรมราชินีนาถ โดยมี พล.ท.กฤษฎา  อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ.กล่าวราย งาน ณ ศาลาพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กทม.  มีกำลังพลและประชาชนทั่วไปสมัครใจเข้าอุปสมบททั้งสิ้น ๑๓๐ ราย   โดยพระนวกะจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี"      อ.ปากช่อง จว.น.ม. ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ส.ค. ๕๘
         เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.สัมพันธ์  เงาศรี รอง เสธ.ยศ.ทบ.(๒)
ผู้แทน จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุม อศจ.ทบ.ไตรมาสที่ ๔ ณ ห้องเรียน ๑ กอศจ.ยศ.ทบ. โดยมี คณะกรรมการ อศจ.ทบ., อศจ.ทบ.และ อศจ.นขต.ทบ.เข้าร่วมประชุม
         เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ชมรมอนุศาสนาจารย์ไทย โดยการนำของ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานชมรมฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ครบ 964 วัน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศฯ กทม.
ประชาสัมพันธ์
กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารบก   41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   tell: 02 241 4068-9 ต่อ 89141  e-mail :  vichakan2553@gmail.com
      กองทัพบกขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนจัดสร้าง "อุทยาราชภักดิ์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม โดยบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "กองทุนสวัสดิการกองทัพบก" เลขที่ 077-1-07474-7
      ยศ.ทบ. (โดย กอศจ.ยศ.ทบ.) กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง (ชั้นนายพัน) รุ่นที่ ๘ ใน ๕ ต.ค.๕๘ - ๑๕ ม.ค.๕๙ สำหรับนายทหารอนุศาสนาจารย์ที่จะปรับขึ้นครองยศในหน่วยอัตรา พ.ต.
รายละเอียด
      ยศ.ทบ. (โดย กอศจ.ยศ.ทบ.) มีแผนเปิดการศึกษาหลักสูตรการศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ ๖๐  ใน ๒๐ ม.ค. - ๑๘ ก.พ.๕๙ สำหรับนายสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ส่วนกลาง ๑๕ นาย ส่วนภูมิภาค ๑๕ นาย (สามารถนำความรู้ไปสอบเลื่อนฐานะได้) สนใจติดต่อที่ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๔๑ หรือ อีเมล์ vichakan2553@gmail.com
      ยศ.ทบ. (โดย กอศจ.ยศ.ทบ.) มีแผนเปิดการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนาแระเพณีและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๑๑ ใน ๑๔ - ๑๘ มี.ค.๕๙ สำหรับนายทหารประทวนส่วนภูมิภาค ๕๐ นาย สนใจติดต่อที่ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๔๑ หรือ อีเมล์ vichakan2553@gmail.com
      ทบ.กำหนดทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ย.๕๘
เวลา ๑๔๐๐
      ยศ.ทบ.กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดโป่งแยง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐